Zapraszamy na zajęcia ze specjalistami: psychologiem, logopedą/neurologopedą, pedagogiem. Prowadzimy również konsultację,  które mają na celu zaproponowanie odpowiedniego rodzaju terapii oraz odpowiedź na nurtujące pytania.

 

Zajęcia z logopedą

 

1. Diagnoza i terapia logopedyczna / neurologopedyczna dzieci.

   Gabinet oferuje najnowocześniejsze metody terapii i zajęć logopedycznych oraz wysoki standard świadczonych usług.

Prowadzimy terapię logopedyczną, neurologopedyczną oraz wspomaganie rozwoju dziecka.

Zajmujemy się profilaktyką logopedyczną, diagnozą i terapią wad wymowy oraz zaburzeń mowy.

 

2. Diagnoza i terapia logopedyczna / neurologopedyczna dorosłych.

   Oferta skierowana jest do osób, które wskutek różnych czynników (wypadków, chorób, czynników rozwojowych) utraciły bądź mają trudności z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy.

Wskazania do terapii neurologopedycznej:

  • afazja (całkowita lub częściowa utrata zdolności rozumienia i/lub nadawania mowy przebiegająca w następstwie udarów mózgowych, chorób rozrostowych mózgu, urazów czaszkowo-mózgowych, po wypadkach komunikacyjnych);
  • brak zdolności komunikacyjnych u osób po urazach czaszkowo mózgowych ;
  • choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane) oraz demencyjne;
  • utrata umiejętności czytania, pisania i liczenia na skutek patologicznych procesów mózgowych;
  • terapia wad wymowy u osób dorosłych.