WWR

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

          

         Drodzy Rodzice!

      Jeśli widzicie, że Wasze dziecko nie rozwija się prawidłowo, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, jeśli coś budzi Wasze obawy – zapraszamy na BEZPŁATNE zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka organizowane przez naszą poradnię.

      Serdecznie zapraszamy dzieci z deficytami rozwojowymi nieobjęte jeszcze obowiązkiem szkolnym (które, nie rozpoczęły 7 roku życia).  Jedynym warunkiem przystąpienia dziecka do programu jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

     Wczesne wspomaganie to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowaniem między innymi funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny jak również za komunikację małego dziecka.

 
        W naszej Poradni dbamy więc o pobudzanie  ruchowego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego rozwoju dziecka.  W ramach  wczesnego wspomagania świadczymy także pomoc oraz  wsparcie rodzicom  w nabywaniu przez  nich umiejętności  postępowania  z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

      Zajęcia prowadzone są przez zespół doświadczonych specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów, terapeutów SI. Posiadających doświadczenie w pracy z małym dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

         W ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju oferujemy następujące zajęcia:

-terapię psychologiczną

-terapię pedagogiczną

-terapię logopedyczną

-terapię ręki

-terapię integracji sensorycznej

-EEG-Biofeedback

-zajęcia grupowe- treningi umiejętności społecznych

-zajęcia z elementami Ruchu rozwijającego W. Sherborne.

                                                                                                                                  

        Ofertę zajęć dla każdego dziecka ustala Zespół Terapeutów w oparciu o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wywiad z rodzicami, obserwację dziecka. Na tej podstawie konstruowany jest Indywidualny Program Terapeutyczny określający cele realizowane w przebiegu zajęć oraz metody pracy .
Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem lub w kilkuosobowych grupach z rodzicami lub bez, w zależności od rodzaju zajęć.
Nasza Poradnia dysponuje bogato wyposażonymi salami do terapii oraz wieloma pomocami, które wykorzystujemy podczas prowadzonych zajęć.

            Serdecznie zapraszamy!!!

         Program Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka jest współfinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy oraz przez Starostwo Powiatowe   w Piasecznie.

sentidos