Co to jest terapia ręki?

 

   Terapia ręki – to zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które mają  trudności z wykonywaniem czynności przy użyciu dłoni, nie potrafią kontrolować ruchów rąk.

    Terapia ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Podstawą przy ćwiczeniach małej motoryki jest wypracowanie odpowiedniego napięcia mięśniowego (bez niego nie jest możliwe ćwiczenie precyzyjnych ruchów dłoni) oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa.

   W Sentidos  terapia ręki  to nie tylko praca nad małą motoryką, skupiamy się  również na funkcjonowaniu całego ciała, nie tylko dłoni czy ręki.

   Terapia ręki jest poprzedzona  krótką diagnozę – ocenę sprawności dłoni skoncentrowaną na zorientowanie się w stopniu trudności dziecka. Diagnoza jest podstawą, która wytycza cele oraz pozwala przygotować indywidualny plan terapii dla danego dziecka.

 

Wskazania, terapia ręki jest wskazana dla dziecka które:

 

 • ma trudności z planowaniem ruchowym i uczeniem się nowych czynności manualnych, manipulacyjnych
 • niechętnie podejmuje czynności wymagających precyzyjnych ruchów dłoni czy palców ( jak pisanie i rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów)
 • ma problemy z nauką samoobsługi (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików)
 • ma wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej
 • ma trudności z koordynacją obu rąk podczas zabaw manipulacyjnych;
 • wykonuje czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i bardzo niedbale
 • szybkość ruchów dziecka nie jest dostosowana do zadania
 • nie lubi dotykać nowych i różnorodnych faktur
 • dostarcza sobie dodatkowych wrażeń proprioceptywnych i domaga się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni, np. siada na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciska ręce na przedmiotach, uderza rękami w przedmioty o ostrych i bardzo wyraźnych fakturach
 • ma duże trudności z dostosowaniem siły do określonego zadania ruchowego
 • ma niezgrabne, mało precyzyjne ruchy dłoni, związane z nieprawidłowym napięciem mięśniowym (nadmiernym bądź zbyt małym) – mocno zaciska kredkę/ ołówek bądź kredki wypadają z dłoni
 • ma trudności z koordynacją ruchów dłoni, palców i przedramienia
 • ma zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i obustronnej integracji, co może przejawiać się brzydkim pismem i mało estetycznymi pracami plastycznymi
 • nie dostosowuje szybkości ruchów rąk do zadania.

 

Efekty terapii:

 •  sprawność ruchową całej kończyny górnej
 • wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk
 • poprawę umiejętności chwytu
 • koordynację pomiędzy dłońmi
 • wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia
 • wzmacnianie koncentracji
 • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • przekraczanie linii środka ciała

   Terapia ta doskonale uzupełnia terapię logopedyczną dzięki silnej podstawie neurofizjologicznej (biologiczne podłoże powiązania precyzji ruchów palców dłoni z jakością wymowy i rozwojem mowy).