Terapia metodą Tomatisa – sprzęt analogowy czy cyfrowy?


Wiele
firm na rynku warszawskim proponuje terapię metodą Tomatisa z wykorzystaniem
urządzeń cyfrowych. Firmy te często podają wyniki badań prof. A. Tomatisa,
zapominając jednak dodać,
że wszystkie cytowane przez nich wyniki i rezultaty
terapii zostały uzyskane przy zastosowaniu sprzętu przetwarzającego dźwięk w
spos