Rodzaj
zajęć
 
  Czas
trwania
Cena
          DiagnozaTrening
słuchowy – metoda Tomatisa
 60-90 minut200 zł
 EEG
Biofeedback
 60 minut200 zł
 Integracja
sensoryczna
 4 x 50 minut450 zł
 Terapia
ręki
 2 x 50 minut200 zł
 Psychologiczna 2 x 50 minut300 zł
 Logopedyczna 2 x 50 minut300 zł
 Pedagogiczna 2 x 50 minut300 zł
 
Terapia – zajęcia indywidualne ze specjalistąTrening
słuchowy – metoda Tomatisa
I etap 15
dni
30 godzin (po 60 minut)2800 zł
  II etap 7
dni
15 godzin  (po 60 minut)2000 zł
  III etap 7
dni
15 godzin (po 60 minut)2000 zł
  zajęcia
podtrzymujące – praca z wykorzystaniem urządzenia do nauki mowy
50 minut120 zł
 EEG
Biofeedback
 50 minut130 zł
 Integracja
Sensoryczna
 50 minut130 zł
 Terapia
ręki
 50 minut130 zł
 Zajęcia z
logopedą/neurologopedą
 50 minut130zł/140 zł
 Zajęcia z
psychologiem
 50 minut130 zł
 Zajęcia z
pedagogiem
 50 minut130 zł Zajęcia grupowe dla dzieci/młodzieży (zajęcia
cykliczne)
Trening
umiejętności społecznych
 50 minut
110 zł
  
Psychoterapia
(nurt poznawczo-behawioralny)
Psychoterapia indywidualna (młodzież/osoby dorosłe)  50 minut180
  EMDR (stymulacja bilateralna)  90 minut250
  
 Badanie psychologiczne
– podjęcie pracy przez osobę nieletnią
 Badanie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia
pracy zarobkowej przez osobę nieletnią np. udziału dziecka w reklamie
 45-90 minut  300 -350