Ideą powstania Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Sentidos było zorganizowanie miejsca  gdzie zarówno dzieci  jak  i osoby dorosłe  będą  mogły  skorzystać  zarówno z profesjonalnej  pomocy terapeutycznej a także ciekawych warsztatów. Naszą Poradnię tworzy zespół specjalistów z bogatym doświadczeniem i przygotowaniem merytorycznym.      

 

      Głównym celem Poradni  jest niesienie pomocy i wsparcia osobom potrzebującym. W tym celu systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, konferencjach oraz studiach podyplomowych. Zajęcia terapeutyczne w poradni  prowadzone są indywidualne, w komfortowych warunkach z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu terapeutycznego oraz odpowiednich pomocy edukacyjnych. W Poradni wszystkie usługi terapeutyczne i warsztatowe świadczone są na wysokim poziomie.

 

     Od stycznia 2016 roku roku prowadzimy bezpłatne zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

 

    Trening umiejętności społecznych - ulotka